0945 39 79 68

Showing 13–24 of 28 results

Thịt heo hưu cơ

Nạc đùi heo

210,000

Thịt heo hưu cơ

Óc heo

450,000

Thịt heo hưu cơ

Sườn già heo

170,000

Thịt heo hưu cơ

Sườn non heo

260,000

Thịt heo hưu cơ

Tai heo

220,000

Thịt heo hưu cơ

Thịt cốt lết

205,000

Thịt heo hưu cơ

Thịt nạc dăm heo

240,000

Thịt heo hưu cơ

Thịt nạc vai

205,000

Thịt heo hưu cơ

Thịt nạc xay

195,000

Thịt heo hưu cơ

Thịt thăn chuột

240,000

Thịt heo hưu cơ

Thịt thăn đầu rồng

230,000

Thịt heo hưu cơ

Tim heo

320,000