0945 39 79 68

Showing 25–28 of 28 results

Thịt heo hưu cơ

Xương bay heo

155,000

Thịt heo hưu cơ

Xương đuôi heo

155,000

Thịt heo hưu cơ

Xương lưng heo

165,000

Thịt heo hưu cơ

Xương ống

165,000