0945 39 79 68

Category Archives: Chương trình ưu đãi

Với mong muốn mang lại thực phẩm an toàn cho người dân. Aus farm đã thực hiện mô hình chăn nuôi chọn lọc trong chuồng trại lạnh. Thời gian qua chúng tôi đã gặt hái được nhiều thành công trong mô hình này. Mục đích của mô hình chăn nuôi chuồng trại lạnh? Với mục […]