THỊT HEO HỮU CƠ

Thịt heo hưu cơ

Ba rọi

225,000

Thịt heo hưu cơ

Tim heo

320,000

Thịt heo hưu cơ

Sườn non heo

260,000

Thịt heo hưu cơ

Xương ống

165,000

Thịt heo hưu cơ

Má heo

160,000

Thịt heo hưu cơ

Sườn già heo

170,000

Thịt heo hưu cơ

Thịt thăn đầu rồng

230,000

Thịt heo hưu cơ

Thịt nạc vai

205,000

Thịt heo hưu cơ

Nạc đùi heo

210,000

Thịt heo hưu cơ

Cật heo

240,000

Thịt heo hưu cơ

Óc heo

450,000

Thịt heo hưu cơ

Bắp heo rút xương

220,000

Thịt heo hưu cơ

Chân giò sau

160,000

Thịt heo hưu cơ

Ba rọi rút xương

225,000

Thịt heo hưu cơ

Chân giò trước

190,000

Thịt heo hưu cơ

Lòng heo

Thịt heo hưu cơ

Xương bay heo

155,000

Thịt heo hưu cơ

Thịt thăn chuột

240,000

Thịt heo hưu cơ

Tai heo

220,000

Thịt heo hưu cơ

Thịt nạc xay

195,000

Thịt heo hưu cơ

Xương lưng heo

165,000

Thịt heo hưu cơ

Thịt cốt lết

205,000

Thịt heo hưu cơ

Mỡ heo

95,000

Thịt heo hưu cơ

Bao tử heo

220,000

Thịt heo hưu cơ

Đuôi heo

210,000

Thịt heo hưu cơ

Lưỡi heo

240,000

Thịt heo hưu cơ

Thịt nạc dăm heo

240,000

Thịt heo hưu cơ

Xương đuôi heo

155,000

TRỪNG GÀ OMEGA 3

Trứng gà Omega-3

Trứng gà Omega

55,000

QUY TRÌNH LÀM VIỆC KHI PHÂN PHỐI SẢN PHẨM ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG

KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ VỀ AUFARM THƯƠNG HIỆU SỐ 1 VỀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

TIN TỨC